Przedmiot przedstawiający praktycznie dostępne w Polsce i w UE publiczne systemy informacyjne.

Kurs ma na celu przedstawienie podstawowych narzędzi badawczych używanych w ramach badań społecznych

Prawne i technologiczne aspekty e-governmentu. Praktyczne ćwiczenia.

Przedmiot poświęcony systemom informacyjnym w biznesie, w tym sposobom ich programowania.