Metodologia badań społecznych i metody badań socjologicznych

Celem kursu jest wprowadzenie do teorii i praktyki procesów informacyjnych w zarządzaniu. W szczególności, celem przedmiotu jest przedstawienie Wam kluczowych aspektów informatycznych sposobów zarządzania firmą przy uwzględnieniu faktu, że technologie informatyczne jedynie wspomagają realizację obranego modelu biznesowego. Zamiast zajmować się teorią modelowania i różnymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w przeszłości do zarządzania firmą, w ramach tego kursu zapoznacie się bliżej jedynie z podstawami teoretycznymi procesów informacyjnych oraz praktyką korzystania z narzędzi do analizy danych wewnątrz firmy (Spotfire), jak i korzystania z baz wiedzy potrzebnych menedżerowi (bazy informacji prawnej i gospodarczej). Przy tej okazji poznacie również praktyczne podstawy prawne dotyczące funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw - od odpowiedzialności członków zarządu po kwestie posługiwania się wzorcami umów w obrocie.