Kurs obsługi aplikacji MS Word i MS Excel dla projektu Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych

Materiały szkoleniowe dla pracowników z Excela

Celem kursu jest zwięzłe przedstawienie możliwości platformy elearningowej Moodle. Chodzi nie tyle o pokazanie wszystkich możliwości platformy, ale o ogólną orientację w tym co można zrobić w Moodle. Reszta zależy od Państwa...