Prowadzący mgr Bogusław Żmuda

INFORMATYKA i UŻYTKOWANIE BAZ DANYCH- dla studentów studiów niestacjonarnych kierunków Zarządzanie


TECHNOLOGIA INFORMACYJNA - ćwiczenia uzupełniające podstawy
- materiały do pracy własnej studentów studiów niestacjonarnychINFORMATYKA dla studentów studiów  niestacjonarnych kierunku Finanse i Rachunkowośćzaliczenia zajęć semestru letniego prowadzonych przez p.Annę Halpern dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków: 

Administracja (przedmiot  Informatyka)
Finanse i Rachunkowość (przedmiot  Informatyka)

Zarządzanie, Psychologia w Zarządzaniu, Socjologia Biznesu i Mediów  (przedmiot  Informatyka i Użytkowanie Baz Danych)Wprowadzenie do Worda, Excela, PowerPointa oraz Access'a na studiach zaocznych.

INFORMATYKA dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku Administracja