TECHNOLOGIE INFORMACYJNE dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku ZARZĄDZANIE - Socjologia Biznesu i Mediów
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku ZARZĄDZANIE -  ONLINE

Prowadzący mgr Bogusław Żmuda

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku ZARZĄDZANIE


INFORMATYKA dla studentów studiów  niestacjonarnych kierunku Finanse i Rachunkowośćzaliczenia zajęć semestru letniego 2021/2022 prowadzonych przez p.Annę Halpern dla studentów niestacjonarnych kierunków: 

          Finanse i Rachunkowość          przedmiot INFORMATYKA

          Zarządzanie, Socjologia Biznesu i Mediów, Zarządzanie online         przedmiot  TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
Wprowadzenie do Worda, Excela, PowerPointa oraz Access'a na studiach zaocznych.