Prowadzący mgr Bogusław Żmuda

kierunek ZARZĄDZANIE, PSYCHOLOGIA w ZARZĄDZANIU, SOCJOLOGIA BIZNESU i MEDIÓW

INFORMATYKA i UŻYTKOWANIE BAZ DANYCH- studenci studiów niestacjonarnych,  metodą tradycyjną i e-learningowąkierunek Zarządzanie

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - studenci studiów niestacjonarnych,  metodą tradycyjną i e-learningowąkierunek Finanse i Rachunkowość

INFORMATYKA - studenci studiów  niestacjonarnych kierunku Finanse i Rachunkowość, metodą e-learningową i tradycyjnązaliczenia zajęć semestru letniego prowadzonych przez p.Annę Halpern dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków: 

Finanse i Rachunkowość (przedmiot Informatyka);
Zarządzanie, Psychologia w Zarządzaniu, Socjologia Biznesu i Mediów (przedmiot  Informatyka i Użytkowanie Baz Danych);Wprowadzenie do Worda, Excela, PowerPointa oraz Access'a na studiach zaocznych.

Tabele przestawne w programie MS EXCEL
Ćwiczenie wprowadzające do baz danych w programie MS ACCESS