INFORMATYKA - dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku Psychologia w Zarządzaniu

Prowadzący mgr Bogusław Żmuda

INFORMATYKA - dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku Zarządzanie


TECHNOLOGIA INFORMACYJNA - ćwiczenia uzupełniające podstawy
- materiały do pracy własnej studentów studiów niestacjonarnychINFORMATYKA dla studentów studiów  niestacjonarnych kierunku Finanse i Rachunkowośćzaliczenia zajęć semestru letniego prowadzonych przez p.Annę Halpern dla studentów niestacjonarnych kierunków: 

Administracja
Finanse i Rachunkowość

Zarządzanie, Psychologia w Zarządzaniu, Socjologia Biznesu i Mediów

przedmiot INFORMATYKAWprowadzenie do Worda, Excela, PowerPointa oraz Access'a na studiach zaocznych.