Die Entwicklung der Regionalpolitik in der Europaeischen Union

Etyka, czyli nauka o moralności, dostarcza wiedzy o aksjologicznym kontekście zachowań związanych z pełnienem zawodów prawniczych. Przedmiot stanowi wprowadzenie do teorii etycznych oraz analizy sytuacji ze względu na dylematy etyczne. Stanowi to przygotowanie do prawniczej etyki zawodowej ilustrowane kazusami z praktyki adwokata, doradcy prawnego, komornika, notariusza, prokuratora, radcy prawnego, sędziego. Kazusy te powinny byc przygotowywane i prezentowane przez studentów przygotowujących się do swych ról związanych z profesją prawnika.
Europejskie prawo finansowe  - zajecia u mgr Lukasza Wardyna w ramach wykladow prof. dr hab. Jana Gluchowskiego

Cwiczenia do prowadzonych przez prof. J. Barcza wykladow z Prawa Europejskiego na III roku prawa

Cwiczenia prowadzone w ramach wykladu u prof. dr hab. J.Kranza

Cwiczenia z prawa miedzynarodowego publicznego maja charakter uzupelniajacy do wykladow prowadzonych przez Prof. Cezarego Mika z prawa miedzynarodowego publicznego. Cwiczenia zawieraja rowniez inne, nie poruszane na wykladzie, elementy z PMP.

Cwiczenia maja charakter wykladow-konwersatorium.

Cwiczenia z prawa miedzynarodowego publicznego maja charakter uzupelniajacy do wykladow prowadzonych przez Prof. Cezarego Mika z prawa miedzynarodowego publicznego. Cwiczenia zawieraja rowniez inne, nie poruszane na wykladzie, elementy z PMP.

Cwiczenia maja charakter wykladow-konwersatorium.

Na tych zajęciach dowiemy się w jaki sposób można ubiegać się o praktyki i pracę w Unii Europejskiej