Kurs przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - seminarium licencjackie

  1. Celem wykladu jest wyjasnienie podstawowowych pojęc i opisanie roznorodnych kontekstow procesu globalizacji mediow, ktory jest rezultatem radykalnych zmian ekonomicznych, politycznych i kulturowych.

Procesy integracyjne w Europie

Kurs systemów wspomagania decyzji


Ekonomiczna teoria integracji gospodarczej od strefy wonego handlu do unii gospodarczej i walutowej