Kontakt

Wszelkie uwagi związane z użytkowaniem lub działaniem platformy mogą Państwo zgłaszać pod adresem it@kozminski.edu.pl lub osobiście w pokoju A115.

Zuletzt geändert: Monday, 21. August 2017, 21:59