Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy z obszaru marketingu bezpośredniego i kształtowanie umiejętności zastosowania tej koncepcji marketingowej w praktyce przedsiębiorstw i organizacji.