Marketing w centrum zainteresowania stawia nabywcę i jego potrzeby. Kurs zachowania nabywców skupia się wlasnie na klientach i ich potrzebach, prezentuje podstawowe modele zachowania się konsumenta, wskazuje na czynniki mające wpływ na zachowanie konsumentów, opisuje zjawisko lojalności i dysonansu pozakupowego.