Przedmiotem kursu są decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwo w zakresie zarządzania produktem. Głowne bloki tematyczne to:

1. Isatota marketingowego ujęcia produktu

2. Decyzje związane z opakowaniem

3. Kreowanie marki i zarządzanie marką w czasie