Celem kursu jest zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami i technikami prowadzenia badań, wykształcenie umiejętności wykorzystywania podstawowych narzędzi badawczych.