Metodologia badań, kierunek: administracja I rok uzupełniające magisterskie