Kurs przenaczony dla studentów dziennych studiów licencjackich z kierunku Psychologia w zarządzaniu