Wprowadzenie do programowania w MS Visual Basic .NET. Celem przedmiotu jest nauczenie podstaw programowania w technologiach Microsoftu. Na dalszym etapie jest nauczenie programowania aplikacji w technologii klient - serwer.